zaterdag 31 mei 2014


De wereld op zijn kop..!; 'Als het iemands tuin betreft, dan slaan de stoppen door. Dat is overal nu wel voelbaar. Menig tuin wordt nu omgeploegd en de schreeuwers staan voorop. Verdwaasd kijk ik naar het gebeuren, is het werkelijk zo gesteld dat het menselijke brein niet meer functioneerd op eigen Kracht, eigen gevoel. Het is meer een weegschaal, zit men goed, dan kan men het uitstekend vertellen, voor de ander dan. Treft het hun zelf, dan is alles in rep en roer en slaan de stoppen door. Het nieuws bracht leuke details, ik dacht hoe is het mogelijk, waarom alles van 1 kant belicht, de kant van het rijkelijke graaien en jaren onverantwoordelijk zijn en het overdragen op de jongere generatie. Ik had mijn handen eraan vol, alsof de geschiedenis zich voltrok, alleen nog dringt het niet door tot een grote massa. Ik kalmeer mijn eigen Kind, het is goed dat je het Ziet, het is goed dat je het ervaart; zuiver en toch bij jezelf blijven, in jouw waarheid en houd je doel voor ogen! Zo was, zo is en allen moeten voelen en van binnen voelen we een enorme rust! Het heeft geen zin om de Waarheid te verkondigen, ieder moet zijn waarheid ervaren. Deze Revolutie vereist een Innerlijke Zuiverheid! Zonder je Innerlijk te transformeren kun je je gedrag niet veranderen. ( Osho) Onze hersenen lopen over van kennis, van woorden, alsof we het leven niet hebben ervaren, maar als de dood hebben bewandeld. Tal van problemen komen dagelijks op onze bord en door het voeden van onze eigen emoties, maken we het alleen nog maar groter en dat is precies waar het in deze crisis om draait. Wees stil, ga naar binnen en de antwoorden die komen wel. Een oudere man zat even vast in zijn hoofd, uit emotie en toen ik hem de juiste vragen stelde, antwoordde hij; je hebt juist, je hebt het altijd gezien en hij vertelde over zijn eigen ervaringen, hoe het ooit was. Met een glimlach, we kunnen zoveel leren door te delen, vroeger heel normaal, ervaringen werden verteld door generatie op generatie. Ze bevatten een schat aan waarde waar we nu aan te kort komen, we waren het vergeten en wie langzaam ontwaakt, komen ook de diepe herinneringen, de antwoorden naar boven, die nu zo van waarde zijn! Zeg nu eerlijk, het is echt niet gezond dat jongeren het verschil niet weten tussen brood van de warme bakker of de goedkope supermarkt. Dat we al in een generatie zijn beland waar men echt van overtuigt is dat pizza en afhaal super gezond zijn vanwege de groente! En dat men wel de vele gezondheidstips over groente, voeding leest en massaal de goedkope winkels afstruint; super, wat zijn we gezond. Nu, hoef ik daar niet mee thuis te komen, water en opgeblazen en zelfs naar gif smakend voedsel komt hier niet op tafel. We zijn gezegend met een uitstekende middenstand hier die hun producten van zeer hoge kwaliteit en met liefde aanbied! De Waarheid Dient men zelf te ervaren!
Jacky Bruins www.jackybruins.nl
Tel. 06-20296392

donderdag 29 mei 2014

"Ontwaken...: Mijn lichaam gaf het aan, ik had een grens bereikt. Even gaf mijn ego nog even de schuld aan alles en nog wat, maar ik luisterde en handelde naar mijn ingevingen. Twee dagen complete rust en aandacht voor mezelf. Mooie mensen op mijn pad en 1 was zo wonderlijk. We ontmoeten elkaar via internet, hij ouder dan ik en allebei stuntelen met de pc maar contact kwam tot stand. We spraken af en zo belande ik terug in mijn oude woonplaats met een bijzonder ontmoeting met een wijze man. Hij had het niet op het spirituele, hij had van alles geprobeerd en stelde mij allerlei vragen en opeens was ik stil; ik voelde duidelijk het ontwaken in het bewustzijn van de Mens. Gewoon met de benen op de grond en de ogen open, wat een dankbare ontmoeting... het innerlijk vertrouwen in mij werd beantwoord en met mijn nieuwe aanwinst, de naaimachine gingen we weer terug naar huis. Elk verhaal, elke ontmoeting verteld ons iets. Het is aan ons of we in het negatieve en de ellende willen verblijven of in het Licht, het positieve, het contact met jezelf en daarmee ook met de anderen. En nu ik dit schrijf, wordt ik nog even helemaal warm en blij van al die mooie mensen die nu ontwaken en daarbij vergeet de dieren niet, ook zei spreken tegen Jou! Wil je het horen of niet, de keus is aan jou!


woensdag 28 mei 2014

#Noordtak #Achterhoek   ... ; De Mens heeft nooit eerder voor een grotere verantwoordelijkheid gestaan, de verantwoordelijkheid om het verleden van je af te schudden en uit je wezen te schrappen.' Osho

Op het laatst besloot ik toch  het debat  #Noordtak #Achterhoek bij te wonen. Zonder invulling ging er ik ernaar toe. Gewoon om het te ervaren, natuurlijk wist ik wel hoe het zou verlopen. Voor in de kerk een tafel met daarom de genodigden, allen hun zegje, allen kregen hun tijd maar als je goed luistert, zijn het allen die vanuit hun denken reageren, ze dienen het systeem, ze dienen de Dood. Ze blijven lenen van de Toekomst van onze volgende generatie door het Verleden te herhalen. Ze zijn zich totaal niet bewust dat het ene probleem bij een ander willen neerleggen. Men is zich totaal niet bewust dat de wetenschap zich gewoon tegenspreekt, men is enkel gericht op hun Macht, op hun geld, op hun grafieken en uitdraaien maar een teken van Menselijkheid is niet aanwezig. Als men dood dient, dan houd je je ook totaal niet bezig met je eigen Kind, dat is geen houden van, dat is blijven lenen van de Toekomst. Ik ben niet voor en tegen, maar ik ben voor bewust zijn. Zo'n haven kan nu wel een behoorlijke winst maken en groei, maar door ons eigen gedrag, zijn al ik weet niet hoeveel regenwouden gekapt, veel natuurgebieden verdwenen, enkel om geld eraan te verdienen en tot op heden gaat het gewoon door. De Mens is vergeten dat wij de bomen nodig hebben voor zuurstof en de bomen ons. Door het vele verdwijnen hebben we het klimaat ontwricht, grote natuurrampen, overstromingen treffen arme landen. De uitstoot van vele fabrieken veroorzaken gaten in de ozonlaag, wat niet gunstig is voor de mens. De zeespiegel stijgt, er bestaan nu al onderzoeken dat over zoveel jaar veel steden aan de randen van landen onder water staan. En dan verteld een keurige heer over groei van de havens, over extra werkgelegenheid die zal ontstaan, over de vele miljarden die worden gespendeerd aan subsidies om de oude economie in stand te houden. Het is bekend dat dagelijks, overal ter wereld mensen acute verschijnsel van verontreinigen oplopen, maar wie interesseert nou. Men is meer geinteresseerd in geld, in zekerheden en niet in het Leven. De hele #Noordtak #Achterhoek verbergt ook een belangrijk gegeven, wat wij nu niet mogen weten. Maar we dienen te beseffen, dat als wij niet in verzet komen, onze jeugd geen doorgang vindt in creatieve oplossingen die nieuwe werkgelegenheid ons zal bieden. De Achterhoek is een mooie streek, binnenkort officieel gelabeld tot #Krimp gebied, onze jeugd zal vertrekken omdat nu al zij worden tegengewerkt door de systemen. Ze hebben geen kansen en laat dat nu precies in het plaatje passen van de Machthebbende. Het gebied zichzelf toeeigenen en een nieuw industrie gebied te creeeren en de volgende schapen hebben zich gewoon mee laten tronen naar de slachtbank! Het verleden laat ons nu voelen dat een kleine minderheid de mensheid in slavernij heeft gehouden en nu is het tijd om het verleden los te laten en je eigen verantwoordelijkheid in handen te nemen!


Jacky Bruins www.jackybruins.nlen t
Tel. 

maandag 26 mei 2014

De risico's...; De risico's van meditatie en het falen van de psychiatrie.

Meditatie is geen onschuldig tijdverdrijf met alleen maar positieve resultaten; te intensieve meditatie kan ingrijpende gevolgen hebben. Door gebrek aan deskundigheid bij veel meditatieleraren kunnen mensen na intensieve beoefening in een spirituele crisis belanden. En door gebrek aan deskundigheid bij psychiaters en andere GGZ medewerkers kan die spirituele crisis zich nodeloos ontwikkelen tot een levenslange psychiatrische aandoening. Meer inzicht in dat proces, zowel bij meditatieleraren als bij de behandelde psychiaters is dan ook dringend gewenst! (bron; Spiegelbeeld)

Hier ben ik het helemaal mee eens, de mensen zoeken het overal, de mens is eigenlijk ontzettend lui en ook eeuwenlang niet geintereseerd geweest, in het Leven. Jaren wordt hier al voor gewaarschuwd, er is al zoveel over geschreven. Waar het om gaat is dat mensen bewust worden en niet afhankelijk blijven van buiten. Spiritualiteit kan eigenlijk op de lijst van Godsdienst worden gezet. De mens die afhankelijk is en zoekende naar hulp probeert vele wegen uit, ook het spirituele wat erop gericht was om mensen afhankelijk te maken. Een groot gevaar is dat mensen wijd open komen te staan, zweverig en ja, ook op het randje van krankzinnigheid. Psychiaters zijn er juist om mensen nog meer kennis in te pompen, een hersenspoeling vindt plaats. De mens veranderd in een robot en heeft geen eigen stem meer, laat staan gevoel. We zijn nu in een tijd dat alles wat is meegenomen uit vorige levens naar buiten komt, oneffenheden die niet meer nodig zijn en werkzaam in de nieuwe tijd. Deze laatste zin verteld eigenlijk alles over wat er Nu gaande is, een totale zuivering van velen levens ooit opgedrongen, aangeleerd door de Kerk, die weer samenspant met de Politiek. Daarom weg met labels, weg met Kennis, wat we nu nodig hebben zijn mensen die dagelijks aan hun bewustzijn werken, steeds dieper, steeds helderder en geaarder, ook dat is een vorm van meditatie. Zij hebben een enorme wijsheid en *weten* die bijdraagt aan het tot stand komen aan de opzet van een nieuwe samenleving en waar men daadwerkelijk verbind met de Wetenschap.


Jacky Bruins www.jackybruins.nl
Tel. 06-20296392

donderdag 22 mei 2014Ik heb besloten een stuk af te sluiten, met een traan, met emotie , een diep stuk loslaten. Ik had besloten meer kwaliteit aan mijn Leven te geven en daarmee ook meer mijn eigen kwaliteiten ben gaan waarderen. Ik ervaar dat ik als ik bij mezelf blijf, met mijn eigen mooie mensen om me heen, ik veel meer energie heb dan als ik me blijf inzetten en er is geen beweging in. Het mooiste wat ik nu ervaar, is met het loslaten ik weer verder ga op het Pad, nieuwe inzichten, mooie beloningen. Ik Zie en Voel veel, en daarom heb ik besloten om even afstand te doen van Social Media. Als ik terug kijk op al die jaren realiseer ik mij dat ik veel heb getransformeerd, dat wat in mij zat ook daadwerkelijk is gaan groeien, een schitterende energie die zichzelf nu ook daadwerkelijk op eigen benen kan staan en de juiste mensen ook aantrekt. Ik keek naar de relaties die zijn getransformeerd en hoe blij ik ervan wordt dat men steeds meer vrijheid ervaart, steeds meer naar zichzelf luisteren en ook hoe men elkaar inspireert en motiveert op hun eigen verborgen talenten. En nu is er leegte, maar ook borrelt het in mij, alsof het vuur weer is aangewakkerd om weer door te gaan. Ik kan alleen maar afsluiten met; Het is Goed!
Jacky Bruins www.jackybruins.nl
Tel. 06-20296392

Keuze...; ze had haar plan perfect uitgestippeld, maar andere haalden haar weer ene uit balans met mooie praatjes. Ik luisterde en al snel hoorde ik haar stem haperen en langzaam worden. Dit wordt het niet, ze luisterde naar haar eigen woorden. Te veel kennis, te veel praatjes en aan het einde van de rit wie is de klos, juist zij zelf. We moeten onze studenten juist stimuleren, ze weten perfect welke stappen ze moeten nemen. Ze hebben een doel voor Ogen en via via vinden ze hun informatie wel via internet of in de wandelgangen. "Zeg jij nu eens wat?" vraagt ze en ik antwoord; 'wat was je eerste ingeving, als die goed voelt, ga je ermee door. Enthousiast werd ze weer. Haar eerste keuze was, ervaringen blijven opdoen in bedrijven en niet gelijk als zelfstandige aan de bak gaan en zeker niet met al die mooie praatjes en kennis die men er maar in wil blijven stoppen. Zelf werd ik er even stil van; aan de ene kant zuiveren we al die kennis, plaatjes en labeltjes en aan de andere kant, als ze de kans krijgen dan pompen ze al die hoofdjes weer vol met oude kennis. Vreemd eigenlijk, de stof is gewoon verouderd, voor een leraar kan het misschien wel 30 jaar geleden zijn dat hij ervoor studeerde, de kennis is gebleven, de ervaringen in de praktijk die zijn al lang verdwenen. Tijd voor een grote zuivering door het hele systeem, maar ook dat vraagt moed. Zuiveren houdt nog altijd in, dat het bij de mens begint! Maar de keuze die was bepaald die blijft gewoon. Luister altijd naar je 1ste gevoel en aarzel je, wees dan maar stil om het nog even rustig door te nemen en na te voelen. 


Jacky Bruins www.jackybruins.nl
Tel. 06-20296392

dinsdag 20 mei 2014

Wat is er met de Mensheid aan de Hand...? Een vraag die me naar buiten dreef, het bos in, heerlijk met de voeten door het zand lopen, de frisse boslucht inademen, de kleuren van de bomen zien en de gedachten waaide weg. Een droom van lang geleden kwam binnen, ik dacht dat kan niet waar zijn, de boodschap is nog niet helemaal duidelijk, maar het wijst me de weg. Wat is er aan de hand met de mensheid, afhankelijk van anderen, niet leren van de geschiedenis. Willen we eigenlijk wel oprecht leven of is het een langzame zelfdoding. Teveel problemen zijn veroorzaakt door de macht uit handen te geven, het leek wel of we ons totaal niet om de Aarde bekommerde, het ging aan ons voorbij... dat het hier ons goed ging en andere gedeelte juist minder en waar velen stierven niet alleen door gebrek aan honger, maar ook door uitputting van het milieu wat nu zijn tol gaat eisen. We zijn afhankelijk van wetenschap, van Politiek die juist de problemen doen ontstaan, zij bekommeren zich niet om de Mens, nee, zij bekommeren zich alleen dat de bestaande economie blijft doorgaan of de mensheid uitsterft door de gevolgen, maakt hun niets uit. We kunnen de problemen niet oplossen door de manier waarop ze zijn bedacht. We kunnen de problemen heel eenvoudig oplossen door het bij de Kern aan te pakken. De duurzame Mens is de oplossing voor het behouden van de Aarde en dat begint bij het leren loslaten van eeuwenoude stukken die we met ons meedragen en niet afhankelijk zijn van de anderen, van de politiek,  van een geloof, van hebzucht, egoisme, emotie's. De verandering begint bij de Mens! En nu nog mijn droom ontcijferen... met een glimlach, de boodschap komt vanzelf binnen!

maandag 19 mei 2014

Op mijn gemak wandel ik het dorpje in. Wat een leuke winkelstraat moet dat geweest zijn vroeger met oude solide gebouwde pandjes. Een zwaar verwaarloosd cafe met een schitterende voorgevel, nog even en het zal er niet meer zijn. Jammer, de panden zou
den zo hergebruikt kunnen worden voor nieuw talent, creatief met pc, liefde voor gezond voedsel, markt voor begeleiding op gebied van bewustzijn in samenwerking met zorg, met medici en zorgverzekeraars. Jammer, de gemeente heeft de vergunningen ingetrokken, geen winkel vergunning meer. Wie er nog zit, zit gewoon zijn tijd uit. Oude panden zijn van duurzamer producten gebouwd, ze zijn solider en gaan jaren mee dit in tegenstelling tot de nieuwere panden die razendsnel, van goedkope materialen worden gebouwd. De panden zijn een bron van het ontstaan van allergieen. Maar ja, men wilde meer en meer, groot en groter en de bijverschijnselen die stoppen we onder tafel, daar verdienen anderen weer aan. De EU geeft grote subsidies, niet voor de Burger maar voor het behouden van de Oude Economie. Niet voor extra werkgelegenheid, welnee, computers nemen veel taken over. Niet voor het behoud van het Milieu, welnee, er komt wel een markt voor het vervaardigen van zuurstofmaskers. Als ik terug wandel denk ik; wat een zee aan mogelijkheden en het wordt tegengehouden en door de politiek maar ook door de Mens. We willen niet voelen, hebben we koorts moet het gelijk onderdrukt worden. We houden aan zoveel mogelijk vast, maar niet op eigen benen leren staan! Hier mogen we nog even genieten van de natuur, het vogelgezang de hele dag door tot het moment dat een voortdurende goederentreintraject wordt aangelegd. Weg natuur, weg Milieu of is er nog hoop dat de mens versuft, verward op tijd ontwaakt en op eigen kracht op eigen benen leert staan en al die mooie mogelijkheden die het in zich draagt, gaat benutten! 

Jacky Bruins www.jackybruins.nl
Tel. 06-20296392

vrijdag 16 mei 2014

We kijken maar wat vaak door de ogen van een ander, niet die van onszelf. We zijn maar wat vaak bezig met het verleden, met de Toekomst, maar niet met het moment! We zijn verwend, we geven niet toe, we oordelen en veroordelen en als klappen ons raken, zijn we verward, versuft en wanhopig proberen we nog vast te houden, niet aan het nu, maar aan wat we denken te bezitten! Zijn we dankbaar voor het moment, zijn we dankbaar wat onze omgeving ons dagelijks schenkt, zijn we dankbaar met ons lichaam, ons vervoer hier op de Aarde of aanbidden we onze trouwe vierwieler, aanbidden we de luxe, de welvaart die ons zoveel gaf maar ook het belangrijkste van ons ontnam; de liefde voor Hetzelf, de liefde voor al dat is! Vandaag ben ik dankbaar, heerlijk weer, de tuin in en zelfs op tijd heerlijk gedachteloos weg staren. Ik hoor de vogels, ik ruik de frisse lucht. Ik ben blij met dat de ruimte onder de boom eindelijk helemaal Vrij is. Ik mijmer wat heen, daar komt een bankje, een plekje helemaal voor mij alleen. Ik loop het dorp in om ingredienten te halen voor een grote pan verse soep. Een groot compliment na het eten; 'wat een heerlijke soep'. Dankbaar voor wat het dorp ons bied. Een spontaan idee, een rij met potten verse kruiden in de tuin. Het oude tafeltje kan een kleurtje gebruiken en als ik nog even onder de vijgenboom zit, na te genieten van de dag! Weer een dankbare dag!


Jacky Bruins www.jackybruins.nl
Tel. 06-20296392

donderdag 15 mei 2014

Heerlijk, ik keer steeds meer en dieper naar Binnen, ik ruim op, ik verander her en der wat in mijn *Huis*. Het voelt rustiger, Lichter en stap voor stap voel ik het stromen, hier in mijn eigen *Huis*. Het Licht gaat steeds meer schijnen, af en toe een schaduw, een wolkbreuk, de laatste restjes nog even in een donderbui eruit. De lucht klaart op, heldere kleuren en meer Licht in mij en om mij heen. Ik zeg *Nee* tegen de buitenwereld, alsof iets eindelijk is opgelost, al die jaren. Ik zag niet het leed, ik zag de geleerde lessen. Wat was het eenvoudig als ik mijn blik helder had gehad. Ik voel geen spijt, ik vel geen oordeel, alsof ik nu hier sta, meer vertrouw op mijn eigen wezen. En dan klinkt ineens een Stem; 'Ik houd van dit *Huis* . Ik kan me niet herinneren ooit dat te hebben gezegd, laat staan gevoeld. Met een glimlach, het *Huis* staat altijd voor je innerlijk huis! Ik voel me meer thuis, hier en nu en ik ontvang met zoveel warmte in mij; dit is mijn werk, dit is mijn Liefde, het wordt gehoord! En wat ik doe, ik stroom mee, rustig en vertrouwend en de energie naar binnen gekeerd!


Jacky Bruins www.jackybruins.nl
Tel. 06-20296392

dinsdag 13 mei 2014

Onderdrukking...; De mens is onderdrukt, emoties mogen niet geuit worden, aan alle kanten wordt de Mens wel gevoed door nog meer te onderdrukken. Innerlijke Vrijheid is een grote Kracht in het neerhalen van deze Maatschappij. Emoties zijn door de talloze labels, fabels en onderwijs steeds dieper en dieper in het menselijke lichaam vastgezet. Zo diep, zo duister dat de Mens er zich niet van bewust is. Wat nu duidelijk voelbaar is, is een bepaalde vorm van krankzinnigheid. De Mens wordt tot het uiterste gedreven, het gevoel geeft steeds meer aan dat het niet klopt, het is mis. Maar de emoties worden niet geuit, men blijft ze maar terug stoppen; niet voelen, angst en blijven volgen; de hoop dat het allemaal snel weer veranderd en alles bij het oude blijft. Een grote vasthoudendheid aan de zekerheden die we nog hebben, al zien en voelen velen; dit gaat naar beneden, dit gaat fout en toch, we blijven vasthouden, die emoties onderdrukken. We zetten ons af tegen een woord dat raakt. Raken is altijd dat onbewust naar bewust draait en toch raken we in paniek, we worden boos of we verweren ons met spirituele taal, coachtaal of psychotaal, maar niet onze eigen Taal. Dan hebben we ook nog de groep die roept; wij veranderen het wel, wij zijn de schreeuwers die wel even verbinden. Maar hoe kan er sprake zijn van verbinden naar Buiten als je niet eens je durft te verbinden met jezelf? Verbinden is niets meer dan voelen, verzuipen en  vervolgens wakker worden; 'he, ik ben er nog, een stuk lichter dat wel!' De Mens is onderdrukt, sta open om je eigen gevoel te voelen, sta open om te delen, emoties komen er vroeg of laat toch wel uit. Onderdrukte emoties leveren stress op, burnouts, later stadium ziekten waar de geneeskunde weer geen raad mee weet. Kies je voor Vrijheid, laat de gehechtheid los, geloof niet alles wat je leest, wat men schrijft. Verander je manier van kijken, wees aandachtiger, ga vaker de natuur in of lees een goed boek. Niemand van buiten kan jou Vrijheid geven, je zult zelf de banden los moeten snijden, je gehechtheid los laten en open staan om je te laten raken. Een woord dat raakt komt altijd uit het *Hart* een Lichtstraal je zomaar gegeven! 


Jacky Bruins www.jackybruins.nl
Tel. 06-20296392

maandag 12 mei 2014

De regen buien komt de tuin ten goede, alles groeit weelderig en als straks de zon weer schijnt, zal ik met de snoeisnaar de tuin in gaan om overtollige groei terug te snoeien zodat alles weer mooi egaal en ruimte heeft voor nieuw blad. Bewustzijn; het aanpakken van de wortel en niet het terugsnoeien en blijven snoeien. Zie een probleem als een plant, als een hardnekkig onkruid. Vaak schoffelen we het boven de grond weg of snoeien oude takken en bladeren weg, maar snoeien vermenigvuldigt en doet groeien. De wortels onder de aarde groeien dieper en verder de grond in en komen elders boven de aarde, tot irritatie van velen. Zo is het ook met problemen, we bedenken de ene oplossing met de anderen, we stoppen ons hoofd vol met allerlei woorden, labels en etiketten, we bedenken iets nieuws, maar het was er al, alleen we sliepen en konden het niet zien! Deze tijd vraagt om aanpak van de wortels, naar binnen gaan en niet blijven vermoeien met de vele bedenksels collectief in velen hoofden. Laat het denken los, sta open om te verbinden, verbinden met je eigen gevoel, je eigen intuitie, je eigen wortels stevig diep in de grond en vandaar uit verbinden we ons met buiten, met gelijkgestemde die we aantrekken daar waar we zijn, wat we nodig hebben om te groeien. Vandaag hoorde ik een mooie uitspraak; 'ik heb het nu wel gehad met met Bewustzijn, ik wil, ik wil..." en men is zo weer in het verleden of het heden. Bewustzijn is aanwezig zijn, in het moment, voelen, de realiteit *Zien* en verwoorden, dat hoeft men niet altijd. Wie bewust aanwezig is, spreekt de juiste woorden wel die raken, die gehoord worden. Daar hoeft men niets voor te doen, alleen aanwezig zijn. Bewustzijn is *Zien* ....!


Jacky Bruins www.jackybruins.nl
Tel. 06-20296392

Wat is de waarheid, kun jij mij de waarheid vertellen, kan iemand de waarheid vertellen? Wat nu is, is morgen al weer verleden tijd. Waarheid is de Leegte, de onzekerheid en kan niet worden verwoord, enkel te Leven, te ervaren en dan is het alweer meegenomen in de Tijd! Laat los die gedachtentrommel, het is een komen en gaan van denken, van kennis en van vasthouden. En voor de waarheid zijn velen bang, het neerstorten in de Leegte, geen enkel houvast. Alleen jezelf, helemaal alleen met Hetzelf...zondag 11 mei 2014Vrijheid kan niet worden gegeven, 
vrijheid is iets dat ontstaat als je er niet naar zoekt, 
vrijheid kan alleen ontstaan als je wéét dat je een gevangene bent, 
als je al je conditioneringen kent, 
weet dat je vastgehouden wordt door de samenleving, 
de cultuur, de traditie, 
vast zit in alles wat je verteld is.

Vrijheid is een geestelijke staat van zijn, geen verwarring, 
en men moet de volledige vrijheid verwerven, 
helemaal, zowel uiterlijk als innerlijk; 
zonder vrijheid is er geen duidelijkheid, 
zonder vrijheid kun je niet liefhebben; 
zonder vrijheid kun je de waarheid niet kennen, 
zonder vrijheid kun je niet boven de beperking van de geest uitstijgen. 
Je moet ernaar verlangen met heel je wezen. 
Wanneer je er met heel je wezen om vraagt, 
zul je voor jezelf ontdekken wat deze geestelijke staat inhoud, 
en dat is niet het volgen van een patroon of een ontwerp;
geen enkele gewoonte kan je daar brengen.

Krishnamurti


zaterdag 10 mei 2014

Verandering...; ik ben veranderd, elke dag verander ik opnieuw. Het is voelbaar, het geeft Rust maar ook een enorme Leegte op zijn Tijd. Alsof het Oude letterlijk is weggevaagd, het doet er niet meer aan toe, het is niet meer aanwezig, ik ben meer in het Nu. Elke dag verander ik, elke dag voelt aan als nieuw... ik zeg eerder een *Nee*  een "nee' uit de diepte van mijn Hart. Ik ga er niet meer in mee en wonderlijk zie en voel ik hoe alles om mij heen mee veranderd. Er is meer Licht, meer Liefde, meer Ruimte voor en met elkaar. Soms gaat het je verstand te boven en ach, eigenlijk ik wist het wel. Het hoofd wil niet meer echt, maar eenmaal daarboven uitgestegen; wat ik nodig heb, het is er gewoon. Ik zeg eerder een *Nee* en wonderlijk hoe in het vele strijden en vechten, ook de ander steeds eerder een *Nee* zeggen, een heldere blik en meer innerlijk laten leiden door hun intuitie. Ik zeg eerder een *nee* , ieder moet voelen des te eerder hun eigen waarheid zij ervaren, hun eigen lichtje laten schijnen en elkaar wel vinden op de juiste weg. Ik ben veranderd en elke dag verander ik nieuw en in die enorme Leegte wordt ik elke x wel verrast door wonderen. Ze waren er al, alleen het hoofd zat in de weg, het blik vertroebeld en nu is het weg. Dank voor dit mooie moederdag geschenk; Dankbaar voor de Moeder, dankbaar waar het leven uit begon, dankbaar dat het Leven een mysterie is die men zelf dient te her_ontdekken door dieper naar binnen te gaan!Jacky Bruins www.jackybruins.nl
Tel. 06-20296392

donderdag 8 mei 2014

Rollenspel...: allen zijn we hier gekomen om in Liefde iets neer te zetten in Vrijheid. Alle rollen die we gekozen hebben, de vader, de moeder, het kind, opa en oma, ze zijn allen Nieuw voor ons met als doel Liefde te ervaren, het Licht te schijnen en het Oude achter ons te laten. Bij de geboorte van een kind zijn velen er niet bewust van dat ze ongemerkt oude familiepatronen overdragen van generatie op generatie. Patronen van angst, niet verbonden zijn, schaamte en tal van plaatjes spelen hier een rol. De navelstreng wordt doorgeknipt maar ondoorzichtig zijn velen nog verbonden met het *Oude* Innerlijke vrijheid wordt de kiem ingedrukt door de vele wetenschappelijke geschriften. Allen zijn we bang voor Liefde, we zijn bang om alleen te staan, bang om verlaten te worden, bang om ons gevoel te laten spreken en velen haken af. Sluit je ogen, luister naar je ademhaling; waar ben je bang voor? is het niet eerder dat we afgesneden zijn van ons gevoel, onze intuitie, onze eigen Liefde en daarmee ook afgesneden in de maatschappij staan. We kunnen schreeuwen, nog meer verhalen in ons hoofd stoppen, maar 2 minuten oprecht stil zijn, voelen en luisteren geeft ruimte, vrijheid en Licht en met een glimlach; elke Lichtstraal die jij uitstraalt geeft een ander ook weer meer Licht en Liefde!


Jacky Bruins www.jackybruins.nl
Tel. 06-20296392
 

woensdag 7 mei 2014Wanneer het stil wordt om je heen

“Ik hoef niet te weten hoe jij in je levensonderhoud voorziet.
Wat ik graag wil weten is waar jij voor gaat en of jij het aandurft
oog in oog te staan met de verlangens van je hart.
Het interesseert me niet hoe oud je bent, maar wel of je het aandurft voor gek te staan
omwille van de liefde, omwille van je dromen, omwille van het avontuur dat leven heet.
Het maakt me niet uit welke planeten jouw horoscoop beïnvloeden.
Waar het mij om gaat, is of je ooit in de kern van je eigen verdriet bent doorgedrongen
en of de verraderlijkheden en beproevingen van het leven je ontvankelijk hebben gemaakt
of dat ze je hebben doen terugdeinzen en afsluiten uit angst voor nog meer pijn.
Wat ik wil weten is of jij pijn, die van mij of die van jezelf, kunt laten zijn
zonder een vinger te verroeren, zonder het te verbergen, te laten verdwijnen of vast te houden.
Ik wil weten of jij intense vreugde kunt zijn, de mijne of de jouwe,
of je durft te dansen vanuit je oerkracht, in totale extase,
van kop tot teen, zonder je in te houden of op je hoede te zijn,
of je realistisch of rationeel kunt zijn zonder je af te laten remmen
door herinneringen aan de beperkingen van je menszijn.
Het kan me niet schelen of je verhaal waar is of niet.
Wat ik zou willen weten is of jij anderen af durft te wijzen om trouw te zijn aan jezelf,
of jij het aankunt om voor verrader te worden uitgemaakt
om verschoond te blijven van verraad vanuit je ziel.
Geef me een bewijs van je trouw opdat ik zal weten dat je het vertrouwen waard bent.
Ben jij in staat schoonheid te zien, ook al is niet iedere dag even mooi
en is het leven zelf voor jou de bron waaruit jij je levenskracht kunt putten?
Kun je leven met fouten, zwakheid en kwetsbaarheid, die van jou en die van mij,
en toch aan de rand van het meer staan en luidkeels ‘Yes’ roepen tegen het zilver van de maan?
Ik hoef niet te weten hoeveel geld je hebt.
Wat ik graag wil weten is, of jij het op kunt brengen
om na een nacht vol wanhoop, gekwetst tot in het diepst van je ziel,
op te staan en datgene te doen wat gedaan moet worden voor je kinderen.
Ik hoef niet te weten wie je bent en hoe je hier gekomen bent.
Wat ik wil weten is of jij zonder terughoudendheid bereid bent met mij door het vuur te gaan.
Het gaat er niet om wat je gestudeerd hebt en met wie.
Voor mij is het van groot belang van jou te horen, welke innerlijke kracht
jouw steun en toeverlaat is als al het andere om je heen wegvalt,
of je alleen kunt zijn met jezelf en of je het werkelijk goed hebt bij jezelf
wanneer het stil wordt om je heen.”

Oriah Mountain Dreamer
Indiaanse oudste.


maandag 5 mei 2014

Woorden dwarrelen door mijn Hoofd, hele verhalen, mooie delingen draaien zich af. Maar wat doen woorden er nog aan toe als men lekker daar boven in het Hoofd vertoeft? Veilig en comfortabel, men hoeft er zogenaamd niets voor te doen, Denkt men. Het Hoofd werkt wat af op een dag, het verzwakt, het verlamt en de Energie verlaagt, hondsmoe wordt je ervan en de verhalen gaan maar door, op het nieuws, in de krant en niet te vergeten de sociale media. Lekker makkelijk, oh oh wat een ellende. Kom op, we gaan nog even verder met jammeren en klagen, maar doen; Nee, we blijven lekker lamlendig in die luie stoel. Er is werk te Doen, soms gebeurd het dat het Bewust Zijn ontwaakt, je kijkt in de Spiegel en je ziet je Gelaat, het verteld je zoveel, het schreeuwt je tegemoet; kom op Mooi Mens, doe je werk, je bent hier niet voor ellende en narigheid, je bent hier om Liefde te doen ontwaken en als anderen nog niet willen of kunnen, begin zelf! Mooi, hoe op deze dag ik rijkelijk beloont bent, met de Vader, de Moeder, het Kind en de *Zoon* en de Man. Eenmaal bewust worden van een oud obstakel, lost het al op en vervaagt en is Ruimte om vrij te stromen, om te spreken, om Te Zien en te voelen de Realiteit, ieder voor zich. Al die mooie praatgroepen en wetenschappelijk prietpraat, helpt het ons echt? Nee, en zoals een geliefd iemand tegen mij sprak, hij is al op leeftijd, hij heeft veel gezien en het nodige op zijn bord gehad; het is hoog tijd voor verandering en vernieuwing van werkgelegenheid, al zie ik niet voor me hoe. En later zei hij je hebt het juist, mensen ontwaken vaak als ze al worden afgevoerd en hopelijk niet te laat. Het klinkt crue, maar soms doen woorden ook pijn, het zet je in beweging, het raakt je, begint Duister te worden en dan komt de Zon. Vanuit de illusie de realiteit voelen, horen en zien. En nu sluit ik maar af, heerlijk mezelf verwend met een Tuindag, een volle bos seringen met schitterende kleuren azalea's staan te pronken op tafel. Geloof niet alles,  nog beter, geloof niets tot je HetZelf ervaren hebt! ... zet het wiel in beweging en verwondering hoe zonder woorden verbindingen worden gelegd, hoe de energie vrij stroomt richting Nieuw! Wat kan ik hier intens van genieten, wel woordenloos!
Wil je het begrijpen? pak het vast, voel het aan alle kanten en zet het dan neer. Is het te heet, ontglipt het uit Jouw handen. Zo is het ook met woorden; wil je dat mijn woorden begrijpt, voel, laat het je raken en wordt je helemaal warm. Mooi toch, dan zit je gewoon lekker in de comfortzone. Woorden zijn niet begrijpbaar en als je ze begrijpt is het enkel je gevoel wat je doet raken. En we willen het allemaal kant en klaar, vliegensvlug en vooral begrijpen.. dag lieve hoofdje, zo werkt het niet!