zaterdag 30 augustus 2014

Er komt een moment dat woorden er niet meer toe doen, dat woorden elkaar kunnen breken of Helen. Het moment dat je beslist te Luisteren is een wonder, het verteld iets over Jou. Liefde overwint al het negatieve van het verleden, alsof een geboorte plaatsvind en alle pijn op slag verdwenen is. De mist is opgetrokken en de banden, ze zijn nimmer doorgesneden, zijn opnieuw en definitief in Liefde met elkaar verbonden. Mijn verjaardag was een groot wonder, alsof een stuk van het Leven dat men Mysterie noemt, helder verlicht was en het moment alleen het Nu is. En niet alleen bij mij, maar om mij heen en ook mooie mensen die mij omringen, al zijn ze ver op afstand, het Licht brak door. Verdoe je tijd niet aan spitten in het negatieve, in Kennis, in angst en verblijven in afgesneden zijn van jezelf. Verdoe je tijd niet om elke keer weer weg te vluchten en je te verstoppen achter de vele labels en fabels die men ons hebben opgelegd. Ach woorden doen er niet meer aan toe, als we s'avonds vermoeid van alle indrukken ons dorpje inrijden, voel ik me zo intens dankbaar. Hier ben ik thuis, hier heb ik het zo goed, hier zijn we omringt met zoveel mooie mensen en een schitterende natuur. Het Leven is het waard om geleefd te worden, op naar een nieuw Avontuur!


vrijdag 29 augustus 2014

Het is zo gemakkelijk het negatieve te blijven voeden, het is meer alsof men blijft vechten, blijft strijden om zekerheden vast te houden. Nog mooier is dat velen erin mee gaan en een mooi verhaal wordt spontaan geweven. Maar luister je goed, dan voel je de angst, diepe angst en woede en het wordt maar gevoed. Men blijft in de comfortzone en men blijft maar hun gal spugen op al wat hen is overkomen. Laat het los, het is voorbij, niemand anders dan jezelf kan je helen, je liefde schenken of het het verleden laten vergeten. Dagelijks ontvangen we mooie geschenken, vele leermeesters op ons pad, zij laten ons stukken zien van hoe het was of hoe je er nu in staat. Ik vindt het bijzonder, elke keer opnieuw... zie het als een spel, verlies je er niet in. Voel je angst, maar voed het niet langer, het is niet meer van toepassing! Het is voorbij!maandag 25 augustus 2014
Ruw wakker geschud door een uitleg... hoofdpijnaanvallen volgen elkaar snel op. Herkenbaar, iets wordt tegengehouden. Ik wordt stil en luister naar de ingevingen. Een mooi gesprek volgt, het verteld en beantwoord mijn innerlijke Stem. Het beantwoord mijn vele dromen en het raakt een diep stuk in mij. Dat is de herkenning, dat is de angst, maar soms ook de woede uit onmacht. Ik wil niet tekenen voor het vasthouden van het bestaande, ik wil niet langer horen of lezen wat voor ellende er nu weer is. Het is een tijd van harde lessen die ons raken om wakker te worden geschud, om te leren luisteren, te leren begrijpen. Het oude definitief los te laten, al denk ik dat velen dit niet op prijs zullen stellen. Collectief woed er een Oorlog, en die oorlog die woedt ook in de Mens! Liefde was wat ontbrak en liefde mag nu Zijn! Je eigen waarheid, je eigen Liefde, je eigen Thuiszijn!

woensdag 20 augustus 2014

soms is het het goed om jezelf strenger aan te pakken, je eigen zwakheden te accepteren. Streng zijn voor jezelf vereist discipline. Achteraf speel je de hele film terug en herken je dat je precies het juiste deed, wat goed was voor Hetzelf en de Ander. Emotie en Angst trekken elkaar aan, het verblind je Zicht, het misleid je Gevoel. Gedachten Hoog houden, draait de situatie naar het Licht... het is niet altijd makkelijk, maar het wordt op slag vergeten als het Goed afloopt en het Leven weer wordt hervat in Vreugde, in Zijn! Het is overal oorlog, zeker om ons heen. Velen willen verdienen aan de andere Mens, er niet bij stil staan dat ze levens hiermee in gevaar brengen. Het is niet Nu, het is er altijd geweest. Leer verantwoordelijkheid te nemen, leer te luisteren en te handelen naar je Gevoel, al voelt het ongemakkelijk, al doet het Pijn, het verdwijnt op het moment dat je Bewust wordt van je eigen Zijn!dinsdag 19 augustus 2014
Probleem, wat is nu het probleem? ... door te gaan vragen overal om je heen, en je probleem wordt alsmaar groter en groter. Wat is nu het probleem, veranderen buiten jou, kan niet. Verwachten dat een ander jou geneest? knap, ik ben die persoon nog niet tegengekomen. Wat is nu het Probleem, als je gewoon de Tijd neemt om Stil te zijn, te voelen en te Luisteren, is er geen probleem en wie weet; ligt de oplossing voor de Hand, gewoon in jezelf! Ach ja, verandering, alles mag anders worden, maar begin dan wel bij Jezelf!acky 

maandag 18 augustus 2014

Beschavingen...: Door de eeuwen heen hebben beschavingen zichzelf vernietigd. Ze hadden een enorme Kennis op techniek ontwikkeld en allen waren gericht op zelfvernieting. De mens beschikt over een enorm Waardevol Talent, als enigste soort op Aarde beschikt de mens over een Hoger Bewustzijn. Op dit moment heerst er een enorme chaos en angst Collectief. Ik kan het beter zien/ omschrijven als een enorme zuivering van negatieve emoties die nu weg mogen. Emotie's  als Woede, schaamte, angst en Haat zijn allemaal tegen Hetzelf gericht. We staan nu voor het punt, laten we onze kinderen van ons afnemen door het systeem? Want wie Macht heeft over het Kind, vergroot zijn Macht over Oorlog,over de Mens inzetten als een kind soldaat en op totale vernietiging van deze Beschaving. De Nieuwe wereld zal anders eruit zien, niets wat Klopt zal meegaan. De mens die bewustzijn laat groeien, zal ook zijn techniek laten groeien en zal worden ingezet voor het herstel van de Aarde, van de Mensheid en niet ten koste van de Mensheid en de Aarde. Alles is een spiegel, zo ook de uitputting en misbruik van onze grondstoffen. De gemiddelde leeftijd van een volwassenen is ergens rond de 13 jaar blijven hangen. En als ik zo her en der lees of wat Zie, denk ik, misschien wel jonger dan 13 jaar. We zijn dom gehouden door het systeem en we houden onszelf dom door negatief over Hetzelf te denken, enkel omdat het ons geleerd is! zondag 17 augustus 2014

Vrijwel elke zondag belt ze, ronde dezelfde tijd, net voor ze weer gaat rusten. De laatste weken verheugd ze zich, ze klaagt niet maar kijkt uit naar dat bijzondere Moment. Ze telt de weken, de dagen en eigenlijk hoor je aan haar stem dat ze niet zo lang kan wachten. Na vele, vele jaren zal ze de verjaardag van haar Kind weer Vieren. "Ik zie je nog steeds als een Kind" verteld ze met een lichte trilling in haar stem. Het is ook bijzonder, dwars van alle opgelegde keuzes en wat men wel of niet moet doen, wat men wel of niet van men verwacht, kiezen voor het Hoogste, voor Liefde, voor je basis. Want wat er ook is gebeurd, hoe donker het ook was en hoe pijnlijk het ook kon aanvoelen, je basis blijft belangrijk. De innerlijke Roep, er moet Meer zijn dan ellende, ben ik blijven volgen. Het systeem heeft veel afgescheidenheid gecreeerd. Maar ook de zogenaamde Vrijheid waar men over sprak geeft afgescheidenheid. Relaties zijn er om te leren, niet om vast te houden, maar om te Groeien naar het Licht.Ouders zijn belangrijk, maar er werd ons niet geleerd te Luisteren, we werden min of meer steeds meer gevangen gezet. Ik lees steeds meer delingen over ouders en Kind en ik mis zo vaak die ene belangrijke aanwijzing; alles begint bij Hetzelf, het zelfinvesteren, het afzetten van het systeem, enkel omdat je gevoel het anders aangeeft. We blijven ons voeden met al wat niet goed was, men blijft oordelen en veroordelen en vult het voor de ander in. Het systeem lacht en wrijft in zijn handen, ja, zij verdienen aan het enorme Leed van vele ontwrichte relaties m.n ouder_Kind relatie.  Het Oude heeft geen functie meer, de rol is uitgespeeld. Leer te kijken met Dankbaarheid, hoe ver je bent gekomen, hoe moedig je kan zijn. Dankbaar voor je Huis, je relaties, je kinderen en soms ook het Gemis! Voed je niet langer met al die verhalen over oorlogen, zorg en wat voor nog meer problematiek. Stuur positieve gedachte, een gevoel van Liefde en Licht naar allen die ons het Donker laten Zien en Voelen. Men kan niet in de ander kijken, men kan niet blijven invullen en oordelen. Want wie niet in Vrede met zichzelf leeft, is er ook geen Vrede om zich heen! En met een Glimlach, ik Vier mijn Nieuwe jaar met Liefde en in Liefde met mijn geliefde Naaste in het Huis van de Ouders. Mooi He!donderdag 14 augustus 2014

Het is nu de juiste Tijd on de "Geschiedenis van de Toekomst" te schrijven, want over 20 jaar zal er niemand zijn om hem te schrijven, niemand om het te drukken en niemand om het te lezen. Als je de kwesties aansnijdt die zo gevaarlijk zijn, zijn de mensen vaak kwaad op je. Ik heb de hele wereld tot mijn vijand gemaakt om de eenvoudige reden dat ik doorga met de struisvogelkoppen uit het zand te trekken en ze te zeggen dat het er wel iets toe doet of je je vijand nu ziet of niet, want het is misschien ook een uitweg, maar als je je hoofd in het zand steekt ben je weerloos.. De menselijke Geest blijft zich maar bezighouden met onbelangrijke zaken en daarom kunnen de werkelijke problemen niet aangepakt worden.. Ik heb jullie gezegd: er zijn vijf werkelijke problemen waaraan de Mensheid ten gronde kan gaan. De oplossingen zijn eenvoudig, maar de wereld is 1 groot gekkenhuis; niemand schijnt het te begrijpen.
Gooi alle kernwapens in de Stille Oceaan.
Het is een absoluut gegeven dat de Aarde 1 geheel is. Waartoe dienen zoveel staten, behalve dat het de vervuiling is van de Egotrip van zoveel mensen?
Als de Religies uit de wereld verdwijnen, zullen daarmee vele waanzinnige toestanden verdwijnen.Religies zijn tegen geboortebeperking; ze willen meer kinderen op de wereld zetten omdat meer kinderen op de wereld willen zetten omdat meer kinderen meer macht betekenen - macht op 2 manieren; meer stemmen en meer kanonnenvoer in de wereld
Democratie komt hier niet aan de pas, want het gaat om een keuze tussen leven en dood. Als de hele wereld op sterven ligt, wat heb je dan aan democratie? Deze democratische regel zal dan geleden; voor het graf, van het graf, door het graf, want mensen zullen er niet meer zijn.
Religies brengen allerlei bijgeloof met zich mee en dat remt je in de intelligentie, in je visie, in je mogelijkheid een nieuw mens te creeren in de wereld.
Een ding is zeker - het oude mensdom zal sterven. Als we dit de mensen in de wereld duidelijk kunnen maken, dan kan een nieuw soort mens overleven.
- Hij zal een wereldburger zijn - geen Natie meer.
- Hij zal religieus zijn - maar niet tot een religie behoren.
- Hij zal wetenschappelijk zijn - maar niet destructief; zijn hele wetenschap zal       toegewijd zijn Aan de Schepping.
- Hij zal vroom, liefdevol. vol mededogen zijn - maar niet celibatair
- Een Nieuwe Mens, zonder last van het verleden, meditatiever, stiller, liefdevoller...
- Het onderwijs moet, i.p.v hun tijd te verspillen aan oppervlakkige onderwerpen, hun tijd besteden aan het scheppen van meer Bewustzijn in de Mens.
Alles moet op een wetenschappelijke manier doordacht worden, niet op een bijgelovige manier; dan is er een mogelijkheid dat de Mens een Toekomst zal hebben.
Als we serieuze stappen ondernemen tegen alle 5 gevaren die de Mensheid bedreigen, dan is er kans op een Nieuwe Mens, op een beter mens, een natuurlijke mens, een gezonder mens, een meer religieuze mens in de toekomst.
Een wereld zonder oorlogen, zonder Naties, zonder religies... een wereld op zoek naar Waarheid, naar gelukzaligheid, naar extase.
Maar als die 5 problemen niet ogenblikkelijk worden opgelost is er geen Toekomst mogelijk.
Jullie moeten zo snel mogelijk je boek schrijven, een geschiedenis van de Toekomst, want heel waarschijnlijk zal er geen Toekomst zijn.

Osho ( geschreven in 1987 naar aanleiding van 5 vragen over politiek, religie en de op handen zijnde zelfvernietiging van de mens)


Jacky Bruins www.jackybruins.nl
Tel. 06-20296392

woensdag 13 augustus 2014Te veel denken, te veel angst... Leef vandaag, wees dankbaar, geef je energie niet weg, je wordt ermee besmet. Oh wat een weerstand, een angst, maar draaien we het om, naar onszelf; zien en voelen we dat het met ons te maken heeft. Oude stukken, oude patronen, alles is een spiegel. Het verteld iets over Jou. Een auto is jouw vervoersmiddel hier op Aarde, het spiegelt jou. Je lichaam is je enigste vervoersmiddel hier op Aarde en toch maken we meer zorgen over onze auto, angst om hem kwijt te raken, angst voor de stijgende kosten. Het verteld eigenlijk in het kort; hoeveel vertrouwen heb Jij in jezelf en in de ander? Hoe goed zorg jij voor jezelf of zorg je beter voor de ander?... ach het blijft een mooi symbool, zo simpel is het in eigen spiegel kijken. En heb je het eenmaal door, is de spiegel schoon en kijk je er dwars door heen. Wat een Licht, wat een Ruimte en met een glimlach; wat een Vreugde om gewoon te Zijn!

maandag 11 augustus 2014

In Stilte creeren we de Rust, zonder woorden kijk ik rustig de foto's die ik bij het opruimen tegenkwam. Ik zag dat ik de waarheid had gesproken, hoe kon het zo mis gaan in zo'n korte Tijd. Ik heb de foto's en de mooie momenten. Dan zegt hij; waar maak je je druk om? Geen idee, ik voelde me iets onrustig en later hoor ik op het nieuws dat er een stevige storm heeft gewoed, ook bij ons in de buurt. Vanochtend bij het ontwaken, een Diepe Dankbaarheid, als in een vlaag kwam die oude angst naar boven, het altijd alert zijn op die nare wind. Het *Huis* heeft een stevig Fundering, we voelen ons beschermd, we zijn dankbaar elke dag weer dat we hier zijn gekomen. Vandaag opruimen en schoonmaken, wat dingetjes veranderen van plek en dan ineens een emotie; gewoon moe, intens moe... eerder van ontspanning, er zijn nogal wat uitdagingen op ons en vooral mijn Pad. Soms wil je delen en nu denk ik; laat maar, ik geniet, ik voel, ik neem de juiste beslissingen die ooit in mij zo wanhopig gevangen zaten en nu vrijuit vliegen. Het Leven is warempel een Komen en Gaan en daartussen in.... laat maar, alles valt op zijn Plaats. Maar Bijzonder dat is het!zondag 10 augustus 2014

Laat er Rust en Vrede zijn:  laat er Rust, Vrede en Dankbaarheid zijn voor je eigen *Huis*. Teveel beinvloeden door de massa, het heeft geen zin te strijden, te vechten. Deze tijd is enorm snel en hectisch, laat daarom Vrede zijn in je Eigen Huis. Tel je zegeningen, tel je mooie momenten, de mooie ontmoetingen en het SamenZijn. Alles komt boven de Tafel, en dat is alleen maar goed. Het bijzonderste moment vandaag was; hoe men de zaken zo opblaast, men blijft het Beeld verdraaid Zien en Voeden... Maar ieder Leven heeft een Doel, ieder heeft wat op te lossen, laten gaan en terug naar Huis te Keren, op de Tijd waar men zelf voor kiest. We zijn te druk met zoveel, van al wat niet goed was en is. Maar nemen we ook de Tijd om te Zien wat wel Goed was, belangrijke lessen, rollen die we gespeeld hebben, hoe vaak het niet willen bewijzen of tegen strijden? En dan komt er moment dat je steeds meer een nobody bent en in die Leegte wordt juist zoveel gegeven om te ontvangen.zaterdag 9 augustus 2014

Grenzen stellen....: ach ja, we zijn zo gemakkelijk om altijd maar weer Ja te antwoorden om vervolgens weer helemaal uitgeput aan de grond te zitten, letterlijk en figuurlijk. Hebben we werkelijk een goede liefdevolle daad verricht, is iedereen tevreden. Het antwoord is vaak een Nee, te vaak handelen uit gewoonte, een patroon en we hebben veel gewoontes en patronen. Tot het moment dat je kribbig wordt, een gevoel van een Burn_out, je wilt niet meer meedoen, maar de ander ook niet kwetsen en dan toch een duidelijke Nee antwoorden. Oke, jammer maar het is te begrijpen en daarna stel ik de ander iets voor. Het kwam zomaar binnen, onverwachts en op de achtergrond voel ik hoe de 2de persoon geraakt is, Hij is zo blij, ik voel het op afstand. Ja, we gaan mijn nieuwe levensjaar inluiden bij elkaar, waar mijn Leven Begon en Hij zegt; ik ga je verwennen hoor. Ik pink een traantje weg. Het Leven bestaat uit pijnlijke lessen, ze horen erbij, maar laat jou Leven niet Lijden door de Pijn en gekwetstheden die je hebt opgelopen, durf te voelen, heb de Moed om je eenzaam te voelen op zijn Tijd, het hoort er allemaal bij. Elke dag worden vragen beantwoord, in Stilte, ze komen zomaar op je Pad. Sta je ervoor open of ga je erin mee met de massa. Ik stel steeds meer mijn grenzen. Ja, want iedere dag zijn er mooie momenten, mooie mensen net als vanavond, een gewond eekhoorntje op mijn pad. Ik aarzelde niet,nam het diertje mee naar huis, het had het niet overleefd als ik hem had achtergelaten. We hebben het even aangekeken en de dierenambulance gebeld. Men kan niet alles, we hebben elkaar nodig, als een magneet trek je het juiste aan of als je in het negatieve blijft, het negatieve aan. Kies voor het Positieve, het Leven is Mooi, al kijk je alleen maar naar de schitterende Natuur! 


Jacky Bruins www.jackybruins.nl
Tel. 06-20296392

woensdag 6 augustus 2014

Ontvangen...; Nog niet zo heel lang geleden zei een geliefd iemand tegen mij; 'maar ik kan Ontvangen.' Ja ja, ik weet het wel, van binnen voelt het niet zo makkelijk. Deze weken voelen letterlijk als een Herhaling van het vorig jaar met de bijbehorende 'testen'. Maar ik sta mezelf toe te ontvangen, als een fontein gaan allerlei emoties door me heen, niet alleen bij mij, ook bij de ander. Maar wat genieten we met elkaar van al die kleine dingen die zo warm aanvoelen in ons Hart. Als we bijna thuis zijn; wat voelen we ons Rijk, zoveel om ons heen en wij mogen nu echt Zijn en genieten... met een glimlach, morgen weer een Nieuwe dag! Spannend, met kriebels in mijn Buik. Sta je niet open voor het Kleine, dan kan men ook niet openstaan voor het Grote. Velen hebben dromen, maar hebben ze ook dromen over de Liefde voor zichzelf, voor elkaar en voor al dat je wordt geschonken, iedere dag opnieuw?dinsdag 5 augustus 2014

Wat als, we alle labels, etiketjes en hokjes verdwenen zijn. Wat blijft er dan nog over? Juist ja, de Mens. Ik luister naar haar gebrabbel, heel rustig en verbaasd maar ook trots hoor ik haar het omgedraaide zeggen. Dankbaar ben ik, ik luisterde alleen en zij vertelde hoe ik het in mijn Energie ervaar. We weten niet hoe, we kunnen geen plaatje of voorstelling van maken. Maar wat we wel weten is dat de Waarheid altijd aanwezig is geweest. Het Nieuwe houdt niets anders in dat de Mens gewoon een mens is. Klinkt vreemd, hoe kun je nu een mens zijn zonder Geloof in een Religie, een Politiek of Industrie die alleen de mens als inzet gebruikt. Het Nieuwe zal vrij zijn van elk autoritair gedrag, van geloven en volgen van een ander. Alle waarheden zijn verdraaid, er zijn geschriften geschreven, bijbels en allemaal om de Mens te doen geloven, behalve in zichzelf. Ik kijk naar de boom, die krijgt toch ook niet elke week een ander label erbij. Nee, een boom is een boom, een vogel is een vogel en de lucht is de lucht. Behalve de Mens, die laat zich volplakken, helemaal bedolven en door de aanhoudende warmte laat het voorzichtig los. Het duurt niet lang meer, nog even en alles is verdwenen wat niet past bij die Tijd. En steeds meer ervaar ik een diep gevoel van Dankbaarheid als mensen steeds meer Mens gaan voelen. Met een glimlach, zonder labels dit x.
zaterdag 2 augustus 2014Gezellig, weer even achter internet. Gelijk al weer in de war van al die nieuwe meldingen. Een schaterlach bij het lezen van bepaalde artikelen. Ongeloof, dit kan allemaal niet waar zijn en een Geeuw, waar ben ik ook alweer gebleven. Rust in Huis, om Huis, alles weer aan kant. Een kamertje nieuw ingericht met Ma's trendy Brocante spulletjes. Een likje verf over een paar oude meubeltjes. Goede verlichting in de keuken. Wow, daar ben ik wel heel blij mee en als laatste een goed lopende afvoer YEAHHHHHHHHHH Maar ja, de belangrijkste vraag was inderdaad toch; wat willen we, hoe gaan we verder en als een flits kwam binnen; het antwoord hadden we allang gegeven, maar in alle hectiek die speelde rondom ons heen, verwijderde we even van onszelf. Het allerbelangrijkste is Liefde, niet elkaar vasthouden, niet elkaar gevangen houden, maar dezelfde kant op kijken.