maandag 18 augustus 2014

Beschavingen...: Door de eeuwen heen hebben beschavingen zichzelf vernietigd. Ze hadden een enorme Kennis op techniek ontwikkeld en allen waren gericht op zelfvernieting. De mens beschikt over een enorm Waardevol Talent, als enigste soort op Aarde beschikt de mens over een Hoger Bewustzijn. Op dit moment heerst er een enorme chaos en angst Collectief. Ik kan het beter zien/ omschrijven als een enorme zuivering van negatieve emoties die nu weg mogen. Emotie's  als Woede, schaamte, angst en Haat zijn allemaal tegen Hetzelf gericht. We staan nu voor het punt, laten we onze kinderen van ons afnemen door het systeem? Want wie Macht heeft over het Kind, vergroot zijn Macht over Oorlog,over de Mens inzetten als een kind soldaat en op totale vernietiging van deze Beschaving. De Nieuwe wereld zal anders eruit zien, niets wat Klopt zal meegaan. De mens die bewustzijn laat groeien, zal ook zijn techniek laten groeien en zal worden ingezet voor het herstel van de Aarde, van de Mensheid en niet ten koste van de Mensheid en de Aarde. Alles is een spiegel, zo ook de uitputting en misbruik van onze grondstoffen. De gemiddelde leeftijd van een volwassenen is ergens rond de 13 jaar blijven hangen. En als ik zo her en der lees of wat Zie, denk ik, misschien wel jonger dan 13 jaar. We zijn dom gehouden door het systeem en we houden onszelf dom door negatief over Hetzelf te denken, enkel omdat het ons geleerd is!