donderdag 14 augustus 2014

Het is nu de juiste Tijd on de "Geschiedenis van de Toekomst" te schrijven, want over 20 jaar zal er niemand zijn om hem te schrijven, niemand om het te drukken en niemand om het te lezen. Als je de kwesties aansnijdt die zo gevaarlijk zijn, zijn de mensen vaak kwaad op je. Ik heb de hele wereld tot mijn vijand gemaakt om de eenvoudige reden dat ik doorga met de struisvogelkoppen uit het zand te trekken en ze te zeggen dat het er wel iets toe doet of je je vijand nu ziet of niet, want het is misschien ook een uitweg, maar als je je hoofd in het zand steekt ben je weerloos.. De menselijke Geest blijft zich maar bezighouden met onbelangrijke zaken en daarom kunnen de werkelijke problemen niet aangepakt worden.. Ik heb jullie gezegd: er zijn vijf werkelijke problemen waaraan de Mensheid ten gronde kan gaan. De oplossingen zijn eenvoudig, maar de wereld is 1 groot gekkenhuis; niemand schijnt het te begrijpen.
Gooi alle kernwapens in de Stille Oceaan.
Het is een absoluut gegeven dat de Aarde 1 geheel is. Waartoe dienen zoveel staten, behalve dat het de vervuiling is van de Egotrip van zoveel mensen?
Als de Religies uit de wereld verdwijnen, zullen daarmee vele waanzinnige toestanden verdwijnen.Religies zijn tegen geboortebeperking; ze willen meer kinderen op de wereld zetten omdat meer kinderen op de wereld willen zetten omdat meer kinderen meer macht betekenen - macht op 2 manieren; meer stemmen en meer kanonnenvoer in de wereld
Democratie komt hier niet aan de pas, want het gaat om een keuze tussen leven en dood. Als de hele wereld op sterven ligt, wat heb je dan aan democratie? Deze democratische regel zal dan geleden; voor het graf, van het graf, door het graf, want mensen zullen er niet meer zijn.
Religies brengen allerlei bijgeloof met zich mee en dat remt je in de intelligentie, in je visie, in je mogelijkheid een nieuw mens te creeren in de wereld.
Een ding is zeker - het oude mensdom zal sterven. Als we dit de mensen in de wereld duidelijk kunnen maken, dan kan een nieuw soort mens overleven.
- Hij zal een wereldburger zijn - geen Natie meer.
- Hij zal religieus zijn - maar niet tot een religie behoren.
- Hij zal wetenschappelijk zijn - maar niet destructief; zijn hele wetenschap zal       toegewijd zijn Aan de Schepping.
- Hij zal vroom, liefdevol. vol mededogen zijn - maar niet celibatair
- Een Nieuwe Mens, zonder last van het verleden, meditatiever, stiller, liefdevoller...
- Het onderwijs moet, i.p.v hun tijd te verspillen aan oppervlakkige onderwerpen, hun tijd besteden aan het scheppen van meer Bewustzijn in de Mens.
Alles moet op een wetenschappelijke manier doordacht worden, niet op een bijgelovige manier; dan is er een mogelijkheid dat de Mens een Toekomst zal hebben.
Als we serieuze stappen ondernemen tegen alle 5 gevaren die de Mensheid bedreigen, dan is er kans op een Nieuwe Mens, op een beter mens, een natuurlijke mens, een gezonder mens, een meer religieuze mens in de toekomst.
Een wereld zonder oorlogen, zonder Naties, zonder religies... een wereld op zoek naar Waarheid, naar gelukzaligheid, naar extase.
Maar als die 5 problemen niet ogenblikkelijk worden opgelost is er geen Toekomst mogelijk.
Jullie moeten zo snel mogelijk je boek schrijven, een geschiedenis van de Toekomst, want heel waarschijnlijk zal er geen Toekomst zijn.

Osho ( geschreven in 1987 naar aanleiding van 5 vragen over politiek, religie en de op handen zijnde zelfvernietiging van de mens)


Jacky Bruins www.jackybruins.nl
Tel. 06-20296392