vrijdag 18 november 2016

Onwetendheid richten we meer schade aan. We studeren, overleggen wat af. Alles wordt beschreven en overal wordt overleg over gepleegd. Men pleegt een aanslag op hun eigen *weten*. Men kan niet alles weten en men weet ook niet alles. Zij die ervaren die weten, maar dat is een ander weten... zij weten wel beter en leven gewoon hun eigen waarheid. Onwetendheid binnen de zorg is een groot gevaar voor onze gezondheid, men volgt lijdzaam alle bevelen op, niet nadenken, niet luisteren, niet lezen, men weet het zogenaamd allemaal beter. Men vaart blind op wat men voorgeschoteld krijgt, maar het 1 kan niet zonder het ander. Een lichaam en geest kan niet of alleen door zorg of door spiritualiteit genezen, er dient een balans te zijn, een evenwicht, een samenwerking, een verbonden_zijn zo niet schept het verdeeldheid. Verdeeldheid zien we overal in terug, zoveel situaties, in zoveel relaties maar ook gedachten, het niet vertrouwen op zichzelf. Onwetenheid richt eel schade aan, we hebben elkaar nodig, het is niet ieder voor zich!