woensdag 9 januari 2019

In #Berkelland bekend men kleur, breed uitgemeten in de krant en op de social-media. Maar waarom moet men kleur bekennen? Afhankelijk zijn van een geloof... de bron van alle kwaad. Men hoeft geen kleur te bekennen, verdeeldheid te scheppen. Als men bewust is van het feit dat alles en iedereen onafhankelijk verbonden is, dat de realiteit niet afhankelijk of onafhankelijk is maar onderlinge afhankelijkheid, dan bekent men geen kleur. Dan zaait men geen illusies om de kern te blijven ontwijken. Dan is er geen verschil tussen de mensen, rijk of arm, kleur of blank, een geloofsovertuiging. Wat ik ook mis in het verhaal is dat men dingen verzwijgt, ik ben nl. niet vergeten dat ik 4 jaar in de raadsvergadering op het bankje heb gezeten, hoe men mij de hand niet gaf, de blikken die werden geworpen naar mij en deed ik iets verkeerds, iets 
on-respectvol? en ik ben zeker niet vergeten hoe men reageerde toen dit verhaal ter sprake kwam, het heeft niets te maken dat mensen centraal staan.
Laten we geen kleur bekennen, laat ze hun eigen feestje bouwen, wij mensen zijn onderling afhankelijk van elkaar, met alles en iedereen op de Aarde. En aan al die mensen; spreek je eigen waarheid uit, leef je eigen waarheid in vertrouwen!