zondag 31 maart 2019

Wow, dit is oprechte shit en het lijkt of er geen einde aan komt. Stil vullen we elkaar aan; verbijsterend, pijnlijk alsof we leven in een science fiction, onwerkelijkheid en de mensheid ziet niets of wil het niet zien om zichzelf te verbergen achter zoveel schijnmaskers. Wow, dit is oprechte shit, een science fiction en mensen willen het niet zien of horen. Weg al die mooie praatjes, spiritueel gedoe, wat schieten we ermee op? Dit is NU, er is geen toekomst, er is geen verleden... pak je verantwoordelijkheid op, schuif het niet door en door, geen probleem wordt ooit opgelost bij verantwoordelijkheden afschuiven. Wow, dit is oprechte shit en reken maar dat ik mijn eigen verantwoordelijkheid hier oppak en op dit moment voelt het zwaar, omdat ergens diep in het systeem van binnen het onderdrukt is; het niet mogen dat ook wij als individu onze eigen verantwoordelijkheid oppakken en niet langer de verantwoordelijkheid voor ons eigen leven uit handen geven. De maatschappij heeft ons niet het leven gegeven, de maatschappij heeft ons een ego gegeven!