dinsdag 16 juli 2019

Hier sta ik, temidden van de puinhopen wat eens mijn leven was. Het lichaam wat in stroomversnelling en heftigheid loslaat. De lessen die ik verkoos te leren op verschillende gebieden; het medische circuit, het spirituele, het psychische en al wat weerslag gaf op mijn lichaam. En nu laat ik het achter mij, stap voor stap loslaten, er gewoon mogen zijn, ik sta het mezelf eindelijk toe. Het laatste stukje intens verdriet en pijn, het omvatte zoveel. De afgescheidenheid van een vader, en als ik terugkijk, ook in het stuk die laatste jaren een bepaalde jaloersheid in het begeleidingstraject om het leven af te ronden. Ik zag hem staan, vol in het licht, en welja waarom niet... en ik stapte in het licht, het leven wat ik had geleid achtergelaten, de vele lessen die me zoveel waard nu zijn. De vader leid de weg! Kijk in de spiegel, we kunnen zoveel van de spiegels leren over onszelf. Durf te kijken, heb de moed jezelf te zien, jezelf te leren kennen. De angsten te overwinnen en zie hoe je groeit naar een prachtig mens! Ik sluit af met voor allen; " een happy full moon".